Ceník

  Velkoplošný stan 10 x 20 m
   Komerční pronájem (firmám, městům)
  • Jednodenní pronájem 25.000 Kč
  • Každý den navíc 5.000 Kč
   Nekomerční pronájem (Neziskovým organizacím)
  • Jednodenní pronájem 20.000 Kč
  • Každý den navíc 3.000 Kč

  Velkoplošný stan + podium 6 x 8 m
   Komerční pronájem (firmám, městům)
  • Jednodenní pronájem 35.000 Kč
  • Každý den navíc 10.000 Kč
   Nekomerční pronájem (Neziskovým organizacím)
  • Jednodenní pronájem 25.000 Kč
  • Každý den navíc 3.000 Kč

  Pódium 6 x 8 m + zastřešení pódia 5 x 10 m
   Komerční pronájem (firmám, městům)
  • Jednodenní pronájem 18.000 Kč
  • Každý den navíc 3.000 Kč
   Nekomerční pronájem (Neziskovým organizacím)
  • Jednodenní pronájem 15.000 Kč
  • Každý den navíc 3.000 Kč
  Ozvučení,osvětlění + technik:
   Komerční pronájem (firmám, městům)
  • Jednodenní pronájem 13.000 Kč
   Nekomerční pronájem (Neziskovým organizacím)
  • Jednodenní pronájem 6.000 Kč

Cena za pronájem je stanovena pro Moravskoslezský kraj.
Při pronájmu v jiném kraji bude připočtena cena za dopravu, která je závislá na vzdálenosti i na délce pronájmu.
Ceny za další služby jsou dle dohody.